Kunst ontmoet Wiskunde

In het kunstwerk van Yvonne Kracht in Utrecht (zie hierboven) is dit citaat van de bekende architect Le Corbusier:
“Wiskunde: een machtig bouwwerk geschapen door de mens om het heelal te begrijpen. Men ontmoet daarin het absolute en het oneindige, het denkbare en het onvoorstelbare.”

 

Op heel veel manieren kunnen kunst en design in de wiskunde elkaar “ontmoeten”. Vaak omdat er wel een patroon of een structuur aanwezig is. Bij muziek is dat bijvoorbeeld het tellen van het ritme en de harmonie of disharmonie tussen twee tonen die een bepaalde verhouding tot elkaar hebben. Ook het perspectief (het verdwijnpunt) kun je zien als een structuur.

 

Anderzijds zijn er kunstwerken waarbij de kunstenaar zich bewust niet aan een structuur houdt.

 

Kunst ontmoet Wiskunde_Gallerie_Monika Buch
Monica Buch – Experimenteren met kleuren in geometrische patronen

 

De redenen van een kunstenaar om te kiezen voor een bepaalde structuur zijn legio: een religieus (spiritueel) concept tot uitdrukking brengen (het symbool), experimenteren met kleuren met behulp van geometrische patronen (Monika Buch, Ger de Joode), of een wiskundige uitwerking presenteren in een kunstzinnige vorm (Anneke Schoone). Ook kan er een heel pragmatische reden zijn om bijvoorbeeld voor een regelmatige achthoek te kiezen (Oostkerk te Middelburg).

 

De ontmoeting tussen kunst en wiskunde is van alle tijden: denk aan de piramides van Gizeh, de kathedraal van Chartres. Van meer recente datum is het werk van Escher. Deze kunstenaar zelf was niet zo op de wiskunde georiënteerd. Maar wiskundigen herkennen vele mogelijke wiskundige activiteiten, terwijl Escher vooral wilde laten voelen wat met woorden niet te vatten is.