Inleiding

In het design van het Amsterdamse Javaplein zijn cirkels of gedeeltes van cirkels verwerkt. Hierin komen grote en kleine cirkels voor. Op bovenstaande foto bestaat de kleine cirkel uit 9 segmenten en de grote cirkel uit 18 segmenten. Wat betekent dat de segmenten uit de kleine cirkel niet precies gelijk zijn aan de segmenten uit de grote cirkel.

 

In deze inleidende lezing komen diverse voorbeelden aan de orde waarin “kunst de wiskunde ontmoet”. Op deze website is bij “home” een aantal voorbeelden opgenomen van kunstwerken die ieder een eigen karakter en bedoeling hebben.

 

Daarnaast komt aan bod hoe op pragmatische gronden een indeling is gemaakt, waarbij de grens tussen die indelingen zeker niet scherp is. Het is maar waar het accent van de kunstenaar ligt.

 

Er is aandacht voor de verschillende materialen waarmee kunstwerken zijn gemaakt. En ook voor de 5 aandachtspunten van Bridges conferenties.

 

“Het kunstwerk ontstaat in het oog van de toeschouwer”
Citaat uit het boek Millennium 4, Wat ons niet zal doden.

 

Voorbeeld

Kunst ontmoet Wiskunde_Gallerie_Heusden

 

Soms is de motivatie of beweegreden van de kunstenaar niet of zeer moeilijk te achterhalen. Waarom dit beeld langs de snelweg tussen Den Bosch en Waalwijk daar nu staat, is onduidelijk. Het blauwe gedeelte is een viervlak, het rode gedeelte is een “worst”.

 

Wellicht zijn er nog andere interpretaties?