Wiskunde

Resultaten uit de wiskunde (wiskundig onderzoek) krijgen soms een “vertaling” in een kunstwerk. Anneke Schoone maakte deze quilt die de rij van Fibonacci (1,1,2,3,5,8,….) in een combinatie van driehoeken laat zien. (De spiralen helpen een handje).
 
Er zijn meer voorbeelden uit de wiskunde die kunstenaars als uitgangspunt nemen voor een kunstwerk. Een bekend voorbeeld is de stelling van Pythgoras. Een minder bekend voorbeeld is de zogenaamde fles van Klein die de architecten van het nieuwe treinstation van Arnhem geïnspireerd heeft.
 
Anderzijds zijn er kunstwerken die wiskundigen inspireren. Een wiskundig kon met behulp van analytisch onderzoek achterhalen dat schilderij van Mondriaan ook via de techniek van batikken tot stand zou kunnen komen. En een ander voorbeeld is, dat men een schilderij van Kadinsky gebruikt om het tweetallig-stelsel uit te beelden.
 

voorbeeld

 
Kunst ontmoet Wiskunde_Gallerie_Boom Van Pythagoras
 
Piet van Mook (1924-2016) werkte als aquarellist, schilder, graficus en beeldhouwer en is in de loop van zijn carrière zich steeds meer gaan richten op abstracte beelden. Hij liet zich daarbij veelal inspireren door wiskundige vormen; ook de zogenaamde onmogelijke vormen.
 
Dat is met dit kunstwerk, tentoongesteld in het Mondriaanhuis, niet het geval. Hier komt het idee van fractals naar voren.
 
De toelichting op het werk in deze tentoonstelling is:
Om emotioneel betrokken te raken bij ruimtelijke vormen moet er sprake zijn van een verborgen orde, die zich ondanks de complexiteit van de vorm manifesteert. Door herhalingen van grootte, richting, beweging en/of vorm kunnen constructies worden gecreëerd die zowel complex als ordelijk zijn, visuele structuren die één geheel vormen maar waarvan de samenhangende delen toch een eigen identiteit houden. De fractale balans is een complexiteit die zowel rust als beweging uitstraalt door het steeds weer zoeken naar een nieuw evenwicht.
 
Kunst Ontmoet Wiskunde_Gallerie_Wiskunde_Evert Strobos
 

Dit werk van Evert Strobos staat in het Kroller Muller museum. Men kan aan dit kunstwerk wiskundig verder werken. Bovenaan ontstaat dan een (denkbeeldige) regelmatige 68-hoek. 

 
Kunst Ontmoet Wiskunde_Gallerie_Wiskunde_Boom van Pythagoras
 

Het begin van het tekenen van een boom van Pythagoras.