Eén object

Bij de andere presentaties/workshops gaan we uit van een wiskundig onderwerp (zoals de cirkel). Het is ook mogelijk om uit te gaan van een bepaald object (zoals een gotisch raam van de dom in Utrecht, de Cosmaten vloer van de Westminster Abbey) en dat object uitvoerig te tekenen en te construeren. Deze vloer (waarop de kroning van de Engelse monarchen plaats vindt) is in de 13de eeuw door de Cosmaten gelegd en heeft een symboliek die naar het boek Genesis verwijst.
 
Het blijkt dat een dergelijke activiteit inzichten geeft in vele soortgelijk objecten en ook nog een springplank kan zijn om naar andere kunstwerken (objecten) op zoek te gaan en te bekijken.
 
De nadruk bij dit thema ligt hier nog veel meer op het zelf aan de slag gaan van de deelnemers.
 

voorbeeld

 
Kunst Ontmoet Wiskunde_Gallerie_Object_De Dom
 
Een verdere uitwerking van een raam in de kruisgang van de dom van Utrecht.
 
Kunst Ontmoet Wiskunde_Gallerie_Object_Moskee
 
Een verdere uitwerking van een venster van een moskee.